5,3800   6,1000

Tanrı’ya sen bize karışma denir mi?

Din derslerine ait yeni müfredattaki laiklik, cihat ve muamelat (din hukuku) konuları büyük tartışmaları beraberinde getirecek. Ders kitaplarında laikliğe karşı büyük bir düşmanlık gösterildiği, Atatürk’ün yok sayılıp cihadın kutsandığı ve din kavramının siyasallaştırıldığı görülüyor.

Tanrı’ya sen bize karışma denir mi?

Lütfen kaldırma isteği için aşağıdaki formu doldurunuz.